top of page

Naše akce

schůzka

Zkušebna: Pravidelný 2-hodinový formát 

Zkušebna je určená na vzájemné zkoumání, experimentování, hledání nových způsobů či získání zpětné vazby v oblasti facilitace.

 

Několikrát do roka pro vás připravujeme specifické téma, ke kterému  řekneme krátký úvod a zarámujeme  základní myšlenky, které se k němu pojí.

Další část bude věnována dle potřeb konkrétní skupiny nácviku facilitace či části procesu, zkoumání přinesené případové studie, či reálná facilitace skupinového procesu, když se objeví. 

Ve zkušebně facilitujeme ve dvojicích a střídáme se.

Máte otázky či náměty na témata? Ozvěte se!

Skupinové supervize

Přidejte se do naší supervizní skupiny, kde budeme zkoumat body našeho růstu jako facilitátorů a facilitátorek.

 

Přineste svoje zkušenosti z terénu, kde jste se zasekli, či se opakovaně zasekáváte a můžeme společně zkoumat, o čem to je a jak s tím naložit dál. Nebo se možná potřebujete připravit na facilitaci setkání a pomohlo by Vám lépe zmapovat různé pohledy, role či limity. 

V bezpečném formátu malé skupiny je možné rozvíjet svoje facilitační (meta)dovednosti a učit se z vlastní práce i práce ostatních.

Pracujeme s uzavřenými skupinami (absolventi našich výcviků) a současně i otevřenými skupinami, kam mohou zavítat lidé z různých facilitačních směrů či škol. 

Skupiny podpory
Momentálně nemáte žádné události
bottom of page