top of page

Facilitace a terapie
pro páry, dvojice a rodiny

Ať už jsme ve vztahu na jeho začátku, „v poločasu“ nebo se naše soužití počítá na dekády, ať už jsme sezdáni, rozvedení či svobodní, spolužijící bez konkrétních škatulek, s dětmi nebo bez, dvojice spoluvlastníků vlastní firmy … z času na čas zažíváme náš vztah jako nestabilní, křehký, nebo dokonce toxický… To přináší pro obě strany nekomfort, stres či frustrace. 

 

Abychom se vymanili z mrtvého bodu, obnovili dialog, prozkoumali konflikty, přizvat si na pomoc facilitátora/-ku může být ta správná možnost. Pomocí otázek a provázení, pomáháme objevovat silné stránky jednotlivců i dvojic, získávat porozumění a vhled do dynamiky vaší komunikace, zkoumáme váš vztahový mýtus (kde to všechno začalo), mapujeme a přinášíme uvědomění ohledně vašich dovedností a růstových příležitostí. Vytváříme bezpečný prostor pro úplné vyjádření obou stran a všech hlasů a úhlů pohledů, které je potřeba přinést. 

Nasloucháme a podporujeme obě strany se stejnou důležitostí, všímáme si dominantních tendencí, i těch hlasů, které nejsou tolik slyšet či vidět.

 

Proto rádi pracujeme s párem ve dvojici, abychom měli dostatek pozornosti pro obě strany a dynamiku toho, co se odehrává v ten daný okamžik. Sledujeme signály, potřeby a sdělení skryté za výčitkami, konflikty či neshodami a postupně rozkrýváme s čím se víc nebo míň identifikujeme jako jednotlivci, i jako dvojice. 

Cílem je získat víc vhledů do našich vzorců chování a učit se rozšiřovat možnosti společné interakce k větší celistvosti.

vzdálen pár

Páry, manželé, obchodní partneři...

Semletí každodenností, nedostatek úsilí, nedostatek důvěry jeden v druhého, projekty, které jdou spíše od sebe než k sobě, odloučení….

 

v životě párů a dvojic občas nebo i často zažíváme momenty nepochopení, jako kdyby se naše spojení přerušilo či dokonce ztratilo. 

Facilitace vztahu nám umožňuje nahlédnout na kvalitu komunikace v rámci dvojice či páru, takže potřeby jedné strany mohou být vyjádřeny a vzaty v úvahu druhou stranou. 

Cílem je obnovit bezpečí a partnerství v rámci dvojice a podpořit pocit pochopení a respektu. Podporujeme obě strany, aby mohly svoji budoucnost zažívat jako víc naplňující a uspokojivou.

Rodina

Rodiče/děti – Sourozenci – Děti/ puberťáci / dospělí – Třetí rodič/nevlastní děti – Rozvedení partneři…

Rodina je křehký ekosystém, často životem testovaný: neshody v oblasti představ o vzdělávání, dospívající děti a jejich počínající autonomie, rozvedené rodiny s dětmi ve sdílené péči, nevyřčené problémy, truchlení, komplikovaná dědictví….
 

Pozice každého člena v rodině je neustále pod drobnohledem. Kvalita interakcí a rozhovorů je klíčová a při déle trvajících potížích může facilitátor/-ka pomoct všem členům systému (znovu)objevit vlastní potřeby a emoce.

 

Důležitou součástí je vytvořit bezpečný prostor, kde každý může vyjádřit svůj postoj či hlas, jako i vyslechnout druhou stranu. 

rodina, dohromady

Organizační záležitosti:

Sezení se dvěmi facilitátory:   80 minut

Cena:                                      2 400 Kč za sezení a pár / dvojici / rodinu

Storno podmínky:                   V případě zrušení termínu, prosím, dejte vědět minimálně 48 hodin předem, 
                                               při pozdějším oznámení se hradí plná cena konzultace.

bottom of page